Hero Image

Sikkerhet

Styrk din bedrift med en robust sikkerhetsløsning

Ingen bedrift er for liten for å bli et mål for digitale angrep.

Over 70% av alle cyberangrep er rettet mot små og mellomstore bedrifter. Alle organisasjoner, uansett størrelse, er kontinuerlig utsatt for risiko for angrep.

En stor andel angrep skyldes elementære feil og mangler i IT infrastrukturen. Noen eksempler er feilkonfigurasjon av RDP (Remote Desktop Protocol), kjente sårbarheter i programvare som TeamViewer, eller dårlig sikring av brukerkontoer med svak passord policy, manglende multifaktor autentisering (MFA) eller dårlig sikring av admin-tilganger. Når din bedrift har slike mangler blir det litt som å sette ytterdøra på vidt gap og forvente at ingen går inn.

Derfor tar Easywave en helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet som vil si at vi gjør vårt beste for å sikre alle vesentlige deler av bedriften. Vi iverksetter de mest effektive tiltakene først slik at "sikkerhet 101" blir dekket før vi går løs på moderne og avanserte verktøy.

Sikkerhetstjenester fra Easywave

Med Microsoft 365 som kjerneløsning sørger Easywave for at din bedrift raskt og effektivt kan adoptere beste praksis konfigurasjon av Entra ID, Microsoft Defender, og sikring av ansattes PCer etter kjente rammeverk som CIS Benchmark.

Kjernetjenester

Sikring av enheter

Easywave utfører sikring av enheter (device hardening) etter anbefalinger fra kjente rammeverk som CIS Benchmark og Microsoft Secure Score, samtidig som vi bevarer en god brukeropplevelse for ansatte. Enheter administreres med Microsoft Intune.

Beskyttelse av identitet

Beskyttelse av identitet er sentralt i moderne sikkerhet. Hackere bryter seg ikke inn, de logger ser på. Easywave sørger for sterk autentisering (gjerne “passordløs”), betinget pålogging (conditional access), og monitorering av påloggingsaktivitet med automatisert varsling.

Defender XDR

Microsoft Defender XDR gir god helhetlig beskyttelse og støtte for sikkerhetsovervåking og respons prosesser. Defender løsningene er proppfulle av funksjonalitet, men de må konfigureres riktig for at de faktisk skal beskytte.

Mer informasjon

Sikkerhetsovervåking & respons

I Easywaves sikkerhetssenter overvåkes IT-infrastrukturen. Med en blanding av automatisert og manuelle oppfølginger sørger vi for å handle på de signalene som fanges opp fra enheter, brukerkontoer eller systemer.

Mer informasjon

Compliance & regelverk

Easywave hjelper din bedrift med å være i samsvar med gjeldende regelverk og standarder som NIS2, DORA, GDPR, ISO 27001, rapportering til finanstilsynet eller andre. Easywave gjør rapporteringsarbeidet enklere med god systemstøtte, hjelp til risikoanalyse, etablerte responsplaner og mer.

Sikkerhetsopplæring

En betydelig andel av angrep starter med menneskelig feil. Phishing fra epost eller SMS, gjenbruk av passord, eller andre former for sosiale teknikker. Easywave hjelper dine ansatte med å være oppmerksomme på trusler gjennom gode opplæringsressurser og programmer.

Mer informasjon
Andre tjenester

Sårbarhetshåndtering

Easywave utfører jevnlig sårbarhetsanalyse og håndterer sårbarheter i programvare, nettverk eller konfigurasjon.

Hacker-simulering

Intern test av enheter og nettverk for å finne svakheter i systemene og mulige eskaleringsveier.

Backup som en tjeneste

En sikkerhetskopi er din forsikring mot katastrofale hendelser, enten ved menneskelige feil, tekniske svikt, eller cyberangrep.

Epostsikkerhet

Med avansert epostsikkerhet benytter maskinlæring og AI til å fange opp phising eller andre skadelige eposter før de treffer inboksen.

DNS sikkerhet

DNS sikkerhet beskytter brukeren mot å besøke kjente skadelig nettsteder.

Nettverk

Konfigurasjon av brannmur og vlan, sikkerhetsløsning for å beskytte mot skadelig trafikk, og mer.

La Easywave håndtere sikkerhet for dere også.

Ta kontakt nå
Tind Logo
Falk Logo
Kimpo Logo
Kimpo Logo
Protek Logo

Strukturert metode

Vi jobber etter NIST-rammeverket for å sikre en konsitent og god håndtering av sikkerhet.

Identifisere

Easywave identifiserer angrepsflate og risiko ved å utføre sårbarhetsskanning. Vi kartlegger systemlandskapet og alle arbeidsmaskiner, servere og andre enheter på nettverket. Easywave avdekker sikkerhetshull og forbedringspotensiale.

Forhindre og beskytte

Easywave jobber aktivt med å forhindre sikkerhetshendelser ved å implementere tiltak som eksempelvis kontroll av tilganger, e-postsikkerhet, avansert antivirus-program (EDR og XDR), opplæring og bevisstgjøring av ansatte og utfører kontinuerlig vedlikehold av systemet.

Oppdage

Ved hjelp av kontinuerlig monitorering, og en kombinasjon av automatiserte varslinger og manuelle undersøkelser, sikrer Easywave rask respons og effektiv håndtering av eventuelle trusler.

Begrense

Hvis en sikkerhetshendelse oppstår, jobber Easywave aktivt med å begrense omfanget og skadene ved å isolere trusler og implementere tiltak fra vår incident response-plan.

Gjenopprette

Om en hendelse først har skjedd vil Easywave gjenopprette skytjenester, arbeidsmaskiner eller servere fra sikkerhetskopi.

Artikler om IT-sikkerhet