Beskyttelse av enheter

Hero image

Beskyttelse i sanntid

Antivirusprogrammer har blitt langt mer enn bare reaktive skannere. De har utviklet seg til å bli proaktive beskyttelsessystemer. Gjennom bruk av avanserte teknologier som maskinlæring og kunstig intelligens kan nåværende løsninger både forutsi og nøytralisere trusler før de får anledning til å forårsake skade.

Hvorfor er ekstra beskyttelse nødvendig?

En enkel feiltakelse, som å klikke på en skadelig lenke, kan sette hele bedriftens nettverk i fare. Moderne endpunktsbeskyttelse identifiserer og blokkerer umiddelbart kjente trusler som løsepengevirus før de får fotfeste.

Selv om hackere kontinuerlig finpusser sine angrep, er antivirusløsninger utstyrt for proaktiv deteksjon. De bruker store datamengder og dyp læring for å avdekke og forutsi trusselmønstre. Selv ukjente trusler kan avsløres gjennom deteksjon av mistenkelig aktivitet, noe som rapporteres for videre oppfølging.

Hva er EDR og XDR

I kjernen av dagens endepunktsbeskyttelse finner man EDR (Endpoint Detection and Response) og XDR (Extended Detection and Response) løsningene.

EDR-løsninger tilbyr kontinuerlig overvåking av alle endepunkter. Dette sikrer en rask deteksjon, isolasjon og respons på potensielle trusler. Hos Easywave er vi stolte av å anvende anerkjente antivirusløsninger fra både Microsoft og SentinelOne.

XDR-løsning tar skrittet videre fra EDR ved å integrere flere sikkerhetsprodukter, som gir en omfattende beskyttelse. Med en utvidet innsikt i trusselbildet på tvers av identitetsløsninger, skyløsninger og arbeidsmaskiner kan vi reagere med enda større presisjon og effektivitet.

I Easywave kombinerer vi moderne EDR- og XDR-løsninger med proaktiv overvåkning. Ved hjelp av kontinuerlig monitorering, og både automatiserte varslinger og manuelle undersøkelser, sikrer Easywave rask respons og effektiv håndtering av trusler.

Skal vi håndtere IT-sikkerhet for dere også?

Ta kontakt nå
Tind Logo
Falk Logo
Kimpo Logo
Kimpo Logo
Protek Logo