Tjenester

Øk produktiviteten og hold deg trygg med Easywaves unike tilnærming til teknologitjenester. Bekymringsfri drift av dine IT-systemer.

Autolakk Logo
Kimpo Logo
Falk Logo
Tind Logo
Protek Logo
Digital Arbeidsplass

Sikkerhet

Hver eneste dag skjer det digitale angrep mot mindre bedrifter. Easywave hjelper deg med å forebygge og forhindre datakriminalitet. La Easywave ta hånd om alle aspekter av IT sikkerhet, fra design og implementering til overvåking og respons.

Sårbarhetsskann:
Identifiserer og analyserer potensielle svakheter i IT infrastrukturen, slik som utdatert programvare, feilkonfigurerte brannmurer eller manglende/svake passord.
Overvåking og response:
Ved bruk av toppmoderne verktøy overvåker vi bedriftens IT-systemer i sanntid. Dette lar oss raskt oppdage og nøytralisere trusler før de forårsaker alvorlig skade.
Oppmerksomhetstrening:
Dine ansatte vil motta skreddersydde simulerte angrep og opplæringsinnhold direkte i innboksen sin. Hyppigheten, vanskelighetsgraden og innholdet tilpasses til hver enkelt bruker.
Sikker backup:
En sikkerhetskopi er din forsikring mot katastrofale hendelser, enten ved menneskelige feil, tekniske svikt, eller cyberangrep.

Digital arbeidsplass

Digital arbeidsplass er mer enn bare teknologi. Det er en måte å organisere og utføre arbeidet på som gir fleksibilitet, effektivitet og samarbeid. Vi leverer løsninger som forenkler kommunikasjonen, styrker sikkerheten og øker produktiviteten.

Fleksibilitet og samarbeid:
De ansatte får den fleksibilitet og tilgjengelighet de trenger. Job fra hvor som helst og når som helst. Samarbeid og kommunikasjon mellom ansatte for effektiv deling av informasjon, dokumenter og ideer gjennom en skybasert løsning.
Microsoft 365:
Den beste kombinasjonen av produktivitetsverktøy, samhandling og høy grad av sikkerhet.
Full administrasjon:
Easywave er eksperter på M365 og administrer løsningen for deg. Opplev bekymringsfri drift av løsningen.
Bedre sikkerhet:
En god produktivitetsløsing skal legge til rette for økt sikkerhet. Vi hjelper deg med Intune, Autopilot, Company Portal, identitet og mye mer.
Digital Arbeidsplass
Digital Arbeidsplass

IT-drift

IT-drift kan være tidkrevende, kostbart og komplisert å håndtere selv. Easywave drifter, vedlikeholder og overvåker dine IT-løsninger. Ved å ha Easywave som din partner får du tilgang til ekspertise, support når du trenger det og den beste teknologien på markedet. Med enkle og transparente pakkeløsninger sørger vi for at det er enkelt å dekke de fleste behov.

Full drift av skytjenester og infrastruktur:
Opplev bekymringsfri IT ved å overlate driften til Easywave.
Overvåking av IT:
Vi monitorer IT løsningene slik at alt fungerer til enhver tid.
Klienthåndtering:
Ansatte har gode arbeidsmaskiner med tilgang til oppdatert software. Enheter er beskyttet med moderne sikkerhetsløsninger og sikkerhetskopiering blir utført automatisk.
Support:
Vi gir deg rask og profesjonell hjelp når du trenger det.

Konsulenttjenester

Easywave hjelper din virksomhet med å forbedre IT-systemer, øker nivået av sikkerhet og implementer nye løsninger. Vi er problemløsere med lang erfaring. Snakk med oss om dine utfordringer, ønsker og mål.

Utvikling av IT:
Vi hjelper deg gjerne med å forbedre dine IT-systemer.
Forbedringer av sikkerheten:
Vi gjennomfører forbedringsprosjekter for å øke sikkerheten i virksomheten.
Brukeradopsjon og opplæring:
Vi hjelper sluttbrukere med å ta i bruk teknologien på en god og effektiv måte.
Innkjøp av nye systemer:
Easywave har mye erfaring med systemer innen en rekke områder. Vi kan hjelpe deg med å velge riktig system som passer din virksomhet godt.
Digital Arbeidsplass

Skal vi håndtere IT for dere også?

Ta kontakt nå