E-postsikkerhet

Hero image

Beskytt bedriften mot phishing og skadelige eposter

Hvorfor er e-postsikkerhet så viktig?

E-post er den vanligste angrepskanalen for cyberkriminelle. E-post er mye brukt til angrep fordi det er relativt enkelt å sende e-poster til store mengder mennesker samtidig. Dette gjør det kostnadseffektivt for angripere å sende ut eksempelvis phishing-angrep i stort volum.

Allikevel ser vi hvordan cyberkriminelle har blitt mer sofistikerte i sine angrepsteknikker. For eksempel kan spear phishing-angrep være spesifikt rettet mot enkeltpersoner og kan ofte være svært overbevisende.

E-post er en effektiv måte å skaffe den første tilgangen til nettverket på. Når en ansatt har trykker på en lenke kan dette gi kontroll over den respektive PCen. Denne tilgangen brukes i neste omgang til å undersøke om det er andre svakheter som kan utnyttes.

Hvordan e-postsikkerhet fungerer

Har du lurt på hvordan åpenbar spam eller phishing-angrep ikke blir blokkert før du får det i innboksen? Dette er en av tingene som spesialiserte e-postsikkerhetsløsninger er gode på. De benytter AI og maskinlæring til å fange opp og blokkerer eposter før de når innboksen. Disse er langt mer treffsikre enn Microsoft eller Googles innbygde løsninger.

God e-postsikkerhet vil scanne innholdet i epostene i tillegg til vedlegg og lenker slik at brukeren blir beskyttet.

Med færre skadelige eposter som slipper igjennom, vil ansatte selv måtte gjøre færre manuelle vurderinger om e-posten er skadelig eller ikke.

Forbedre e-postsikkerheten din din bedrift

Ta kontakt nå
Tind Logo
Falk Logo
Kimpo Logo
Kimpo Logo
Protek Logo